03.04.2020 – Epidemia koronawiursa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z wprowadzonymi rozwiązaniami dla cudzoziemców do upływu 30-go dnia […]

31.03.2020 – Praca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

Innym typem zezwolenia niż opisane tutaj: 24.03.2020 – Praca na podstawie zezwolenia na pracę jest zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Takie zezwolenie można uzyskać, jeśli cudzoziemiec będzie wykonywał w Polsce pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001845/O/D20191845.pdf. Najczęściej […]

24.03.2020 – Praca na podstawie zezwolenia na pracę

Oprócz cudzoziemców, którzy są zwolnieni z konieczności uzyskania odpowiednich dokumentów, aby móc w Polsce legalnie pracować, o czym pisaliśmy tutaj: 13.11.2019 – Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę? oraz procedury uproszczonej polegającej na uzyskaniu oświadczania pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, co przybliżyliśmy tutaj: 18.03.2020 – Praca na podstawie oświadczenia o zamiarze […]

19.03.2020 – Zaproszenie do wysłuchania  audycji radiowej nr 2 na temat działania świetlicy dla dzieci

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 18 marca 2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. W nagraniu prezentujemy realizowane w ramach projektu „Wielkopolska wspólna sprawa” działania świetlicy znajdującej się przy Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu. Na cyklicznie organizowanych zajęciach spotykają się przede wszystkim […]

18.03.2020 – Praca na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Podstawą legalnej pracy w Polsce jest posiadanie przez cudzoziemca: dokumentów pobytowych, z którymi wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt), dokumentów dopuszczających do polskiego rynku pracy lub zwolnienie z wymogu posiadania w/w zezwoleń). O tym w jakich przypadkach cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskania dokumentów zezwalających na […]