17.10.2019 – Wsparcie dla migrantów w ramach projektu

Uprzejmie informujemy, że nadal prowadzimy nabór do projektu. W ramach projektu możecie Państwo skorzystać z porady doradcy ds. integracji, doradcy zawodowego czy prawnika. Prowadzimy również nabór na kursy języka polskiego oraz kursy adaptacyjne. Planowane są  także spotkania z pracodawcami. W ramach wsparcia socjalno-bytowego można uzyskać dofinansowanie do zakupu leków i odzieży a także otrzymać paczki […]

08.10.2019 – Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

W ramach projektu od października 2019 r. rozpoczynamy realizację kursów języka polskiego. Uczestnicy na cyklicznie realizowanych zajęciach będą mieć możliwość poprawienia umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w sytuacjach życia codziennego i pracy a także poznania  historii i kultury naszego kraju. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie zapraszamy do: CENTRUM POMOCY MIGRANTOM Stawiszyńska 20, 62-800 Kalisz tel.: +48 […]

14.08.2019 – Kolejne informacje w zakładce FAQ

Uprzejmie informujemy, że w  zakładce FAQ znalazły się nowe wpisy. Dotyczą one m.in. podróży do kraju pochodzenia i w strefie Schengen, podróży w przypadku posiadania stempla w paszporcie oraz decyzji o udzielenie zgody na pobyt czasowy. Zapraszamy do  zapoznania się z najnowszymi wpisami na stronie: FAQ

12.08.2019 – Wizyty u pracodawców

Pracownicy Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu organizują cykliczne spotkania u pracodawców zatrudniających cudzoziemców. W ramach spotkań pracownicy Centrum udzielają porad związanych z pracą i pobytem w Polsce a także informują o działaniach projektu, z których skorzystać mogą pracownicy cudzoziemscy oraz ich pracodawcy.  Zespół Centrum może udzielić również wsparcia dla pracodawcy przy rekrutacji pracowników oraz zorganizować […]

06.08.2019 – Kolejne informacje w zakładce FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wpisami w zakładce FAQ, w których przybliżone zostały różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie oraz przepisy dotyczące wymiany karty pobytu w przypadku zmiany nazwiska a także procedur związanych z utratą pracy w przypadku posiadania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Zachęcamy również do korzystania z […]