30.11.2020 – Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców posiadających tzw. wizę humanitarną

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2023)1, która wchodzi w życie 1 grudnia 2020 r. rozszerza […]

27.11.2020 – Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla kadry pracującej z imigrantami

Zapraszamy do zapoznania się z treścią książki „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla kadry pracującej z imigrantami”,  która powstała w ramach projektu. Jednym z celów projektu jest zapewnienie kompleksowych usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie,  również poprzez propagowanie wiedzy na temat pracy z cudzoziemcami,  czego efektem jest w/w publikacja. Zapraszamy pracowników instytucji i szkół […]

09.11.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji (nr 18) – druga cześć rozmowy z P. Agnieszką Kosowicz

Zapraszamy do wysłuchania ostatniej z cyklu audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 04.11.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. W audycji można wysłuchać drugiej części rozmowy z  P. Agnieszką Kosowicz – założycielką i prezeską Polskiego Forum Migracyjnego. Rozmowa dotyczy sytuacji migrantów w czasie pandemii koronawirusa a […]

26.10.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji (nr 17) – rozmowa na temat migracji z P. Agnieszką Kosowicz

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 21.10.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. Migracje są tak stare jak ludzkość, są doświadczeniem ludzi od zarania dziejów. Również Polska na przestrzenie lat miała wiele doświadczeń zarówno jako kraj przyjmujący migrantów, ale także kraj, z […]

19.10.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji (nr 16) – druga cześć rozmowy z prof. Thuat Nguyen Chi

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 07.10.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. W audycji można wysłuchać drugiej części wywiadu z autorem przekładów literatury polskiej na język wietnamski – prof. Thuat Nguyen Chi, polonistą zaangażowanym w promocję polskiej kultury i literatury w […]