06.04.2021 – Audycja radiowa (nr 23) – rozmowa z z-cą Dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców WUW na temat zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 31.03.2021 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”.

Gościem audycji jest Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Pani Aneta Budnik, która przybliży zasady uzyskania przez cudzoziemców zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Taki rodzaj zezwolenia na pobyt niesie za sobą wiele korzyści dla cudzoziemców. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony a taki rodzaj dokumentu daje możliwość pracy w Polsce, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń na pracę. O warunkach, jakie trzeba spełniać, aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE dowiedzą się państwo z nagrania.

Zapraszamy do wysłuchania audycji: