26.05.2021 – Audycja radiowa (nr 30) na temat pracy sezonowej i pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 19.05.2021 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”.

Do rozmowy w ostatniej audycji zaprosiliśmy Panią Sylwię Kropacz, specjalistkę ds. ewidencji i rozliczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. W rozmowie podjęto temat  pracy sezonowej i pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Uproszczona procedura legalizacji pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy jest dużym ułatwieniem dla pracodawców poszukujących rąk do pracy wśród cudzoziemców pochodzących z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji czy Ukrainy. Takie oświadczenie należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy. Tam również należy się udać, legalizując pracę migrantów w branżach sezonowych, o czym opowiedziała Pani Sylwia Kropacz z PUP w Poznaniu.

Zapraszamy do wysłuchania audycji: