Zapraszamy obywateli państw trzecich (spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy Szwajcarii) do Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 20.

W ramach projektu oferujemy:

Poradnictwo integracyjne

W Centrum Pomocy Migrantom mogą uzyskać pomoc i pozyskać informację a także skorzystać ze specjalistycznej pomocy – prawnej, psychologicznej, zawodowej, integracyjnej. W ramach poradnictwa integracyjnego możecie Państwo skorzystać z dostępu do komputera, Internetu, drukarki czy z  pomocy przy redagowaniu pism. Ponadto oferujemy pomoc w tłumaczeniu dokumentów cudzoziemców (w tym przysięgłych) dotyczących m.in. legalizacji pobytu, nostryfikacji lub uznania świadectw, dyplomów czy dokumentacji medycznej. Zapewniamy również pomoc w zakresie uznania świadectw i dyplomów ukończenia szkół i uczelni wyższych uzyskanych w krajach pochodzenia we współpracy z Wojewódzkim Kuratorium Oświaty i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wsparcie socjalno-bytowe

W przejściowych i trudnych sytuacjach zapewniamy  pomoc socjalno-bytową polegającą na przyznawaniu paczek z artykułami higienicznymi, paczek z artykułami żywnościowymi,  refundacji kosztów zakupu niezbędnych leków czy drobnych zabiegów medycznych, odzieży czy wynajmu mieszkania lub akademika.

Kursy języka polskiego

Kursy języka polskiego realizowane będą w oparciu o praktyczne wykorzystanie języka. Program kursu będzie zawierał zagadnienia dotyczące polskiej kultury i historii. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 grup 12-osobowych. W sumie z kursów skorzysta 60 osób. Czas trwania kursu dla grupy: 32 godziny.

Kurs będzie adresowany do cudzoziemców o różnej znajomości języka polskiego – na zróżnicowanych poziomach zaawansowania, z możliwością dołączenia modułu specjalistycznego.

Doradztwo prawne

Zapewniamy doradztwo prawne, w ramach którego można uzyskać pomoc w legalizacji pobytu na terytorium Polski, uzyskaniu pozwolenia na pracę, pomoc w sporządzaniu pism i wniosków oraz zrozumieniu i interpretacji pism urzędowych, jak również  pomoc w reprezentacji cudzoziemców przed właściwym organem w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt.

Kursy adaptacyjne

W ramach projektu organizujemy kursy adaptacyjne mające na celu ułatwienie integracji społeczno-obywatelskiej cudzoziemców oraz zapoznanie ich z prawami i obowiązkami związanymi z przebywaniem na terenie Polski. W ramach kursów uczestnicy poznają system socjalny i edukacyjny w Polsce, zasady korzystania z opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych, poznają specyfikę rynku pracy, instytucji pracujących na rzecz integracji migrantów a także zdobędą informacje na temat tradycji i kultury polskiej. Uczestnicy kursów otrzymają poczęstunek oraz materiały szkoleniowe (teczki, notesy, długopisy i identyfikatory) a także skrypt, zawierający pakiet niezbędnych informacji związanych z życiem i pracą w Polsce.

Doradztwo zawodowe

Uczestnikom projektu zapewniamy doradztwo zawodowe, w ramach którego  przekazujemy informacje nt. rynku pracy, edukacji zawodowej i ustawicznej dorosłych, systemu zdobywania kwalifikacji w Polsce i na temat legalnych agencji pracy. Można również otrzymać pomoc w przygotowaniu urzędowych pism, w tłumaczeniu i zrozumieniu formularzy, których wypełnienie jest wymagane w trakcie procedur dotyczących zatrudnienia. Jest także udzielana porada w zakresie rodzajów umów o pracę i umów cywilno-prawnych, zasad korzystania z instytucji rynku pracy czy systemu podatkowego w Polsce.

Doradztwo psychologiczne

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z sesji z psychologiem, które pozwolą na podniesienie samooceny, świadome zarządzanie swoją karierą,  efektywne budowanie swojego wizerunku na rynku pracy. Beneficjenci otrzymają wsparcie w trudnych chwilach zmiany i poszukiwania pracy, związanych z utratą pracy i długotrwałym bezrobociem.

Prowadzenie świetlicy

W ramach projektu organizujemy świetlicę, w ramach której odbywać się będą zajęcia wyrównawczo-edukacyjne oraz zajęcia tematyczne dla dzieci. W ramach działania organizowane będą dla dzieci cykliczne spotkania z kulturą: wizyty w muzeach, kinie, teatrze oraz spotkania z przedstawicielami świata kultury i sztuki.

Turnusy integracyjne dla dzieci polskich i cudzoziemskich

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa turnusy integracyjne dla dzieci cudzoziemskich oraz dzieci polskich.  W trakcie wyjazdów realizowany będzie program integracyjny. W turnusie weźmie udział 90 dzieci.

Pakiet powitalny dla dzieci

W ramach projektu zostanie opracowany pakiet powitalny dla dzieci mający na celu pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Przystępna forma opracowana z myślą o małym odbiorcy będzie spełniać funkcje informacyjną i psychologiczną. W pakiecie znajdą się najważniejsze informacje o Polsce z punktu widzenia dziecka, mające na celu w sposób przyjazny wytłumaczyć najmłodszym ich sytuację, w jakiej się znaleźli. Pakiety zostaną rozdystrybuowana w szkołach na ternie woj. wielkopolskiego.

Spotkania z pracodawcami

W takcie projektu zorganizowane zostaną dwa spotkania z pracodawcami zatrudniającymi migrantów i środowiskami zrzeszającymi pracodawców oraz cudzoziemcami już zatrudnionym w Polsce.

Celem spotkań będzie prezentacja potencjalnych pracowników pracodawcom, ich potencjału oraz zaprezentowanie przez pracodawców warunków pracy w danym przedsiębiorstwie jak i stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zatrudnioną kadrą. Tematem spotkania będzie przedstawienie aspektów prawnych związanych z polskim rynkiem pracy dla cudzoziemców.

Międzykulturowe Mistrzostwa o Puchar Wojewody Wielkopolskiego

W ramach projektu zorganizowane zostaną Międzykulturowe Mistrzostwa o Puchar Wojewody Wielkopolskiego. Do udziału zostaną zaproszone osoby z różnych kręgów środowiska lokalnego (m.in. pracodawcy, pracownicy cudzoziemscy i polscy, rektorzy i pracownicy uczelni, studenci cudzoziemscy, urzędnicy, dziennikarze i sławni cudzoziemcy mieszkający w Wielkopolsce, księża, wolontariusze Caritas). Uczestnicy i goście będą mogli spróbować potraw z różnych kultur. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięska drużyna puchar. Przewidziano także symboliczne nagrody oraz zakup strojów sportowych. Mistrzostwa przyczynią się do promocji integracji poprzez sport, zdrowego stylu życia, będą okazją do integracji środowiska cudzoziemców ze środowiskiem lokalnym.