Wprowadzone przez kgugala

30.11.2020 – Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców posiadających tzw. wizę humanitarną

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2023)1, która wchodzi w życie 1 grudnia 2020 r. rozszerza […]

27.11.2020 – Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla kadry pracującej z imigrantami

Zapraszamy do zapoznania się z treścią książki „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla kadry pracującej z imigrantami”,  która powstała w ramach projektu. Jednym z celów projektu jest zapewnienie kompleksowych usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie,  również poprzez propagowanie wiedzy na temat pracy z cudzoziemcami,  czego efektem jest w/w publikacja. Zapraszamy pracowników instytucji i szkół […]

09.11.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji (nr 18) – druga cześć rozmowy z P. Agnieszką Kosowicz

Zapraszamy do wysłuchania ostatniej z cyklu audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 04.11.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. W audycji można wysłuchać drugiej części rozmowy z  P. Agnieszką Kosowicz – założycielką i prezeską Polskiego Forum Migracyjnego. Rozmowa dotyczy sytuacji migrantów w czasie pandemii koronawirusa a […]

26.10.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji (nr 17) – rozmowa na temat migracji z P. Agnieszką Kosowicz

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 21.10.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. Migracje są tak stare jak ludzkość, są doświadczeniem ludzi od zarania dziejów. Również Polska na przestrzenie lat miała wiele doświadczeń zarówno jako kraj przyjmujący migrantów, ale także kraj, z […]

19.10.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji (nr 16) – druga cześć rozmowy z prof. Thuat Nguyen Chi

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 07.10.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. W audycji można wysłuchać drugiej części wywiadu z autorem przekładów literatury polskiej na język wietnamski – prof. Thuat Nguyen Chi, polonistą zaangażowanym w promocję polskiej kultury i literatury w […]

30.09.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji (nr 15) – rozmowa z autorem przekładów literatury polskiej na język wietnamski

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 23.09.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. W audycji można wysłuchać wywiadu z pochodzącym z Wietnamu Thuat Nguyen Chi – profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autorem przekładów na język wietnamski m.in. „Lalki” Bolesława Prusa czy „Cesarza” […]

23.09.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji (nr 14) na temat aktualnej sytuacji na Białorusi

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 09.09.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. W audycji w rozmowie z P. Antonim – Białorusinem mieszkającym w Polsce – poruszono temat aktualnej sytuacji na Białorusi i protestów po wyborach prezydenckich. Nasz rozmówca opowiada o rozwoju […]

21.09.2020 – Stereotypy, uprzedzenia i etnocentryzm

Jak wspomniano poprzednio w 2016 r. „Forbes” opublikował listę dziesięciu najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy, wśród których znalazła się umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku. Mimo coraz większej świadomości różnic międzykulturowych często pojawiają się różnego rodzaju problemy w komunikacji z osobami z innych kultur. Jednymi z najczęściej wymienianych barier w komunikacji w środowisku wielokulturowym są […]

14.09.2020 – Różnice kulturowe: wskazówki dla osób pracujących z osobami z innych kręgów kulturowych

Kultura jest swoistym organizatorem naszego życia społecznego, ale także okularami przez, które patrzymy na świat. Społeczności i grupy nie mogą istnieć bez kultury. Dlatego każda nowopowstała grupa wykształca swoje własne standardy postępowania (czy to grupa przyjaciół czy grupa pracowników w nowopowstałej firmie). W zależności od typu kultury, w której zostaliśmy wychowani, różnie postrzegamy, interpretujemy oraz […]

10.09.2020 – Relacja ze spotkania z pracodawcami realizowanego w dniu 04.09.2020

W dniu 04.09.2020 r. w Kaliszu odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne dla pracodawców zatrudniających oraz zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców oraz dla migrantów już pracujących w Polsce. W trakcie spotkania przedstawiciele Straży Granicznej przybliżyli tematy kontroli legalności zatrudnienia oraz zasady wjazdu oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego oraz wiz a także wjazdu w […]