03.04.2020 – Epidemia koronawiursa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną…

31.03.2020 – Praca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

Innym typem zezwolenia niż opisane tutaj: https://migranciwielkopolska.caritas.pl/24-03-2020-praca-na-podstawie-zezwolenia-na-prace/ jest…

24.03.2020 – Praca na podstawie zezwolenia na pracę

Oprócz cudzoziemców, którzy są zwolnieni z konieczności…

19.03.2020 – Zaproszenie do wysłuchania  audycji radiowej nr 2 na temat działania świetlicy dla dzieci

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została…

18.03.2020 – Praca na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Podstawą legalnej pracy w Polsce jest posiadanie przez cudzoziemca: …

14.03.2020 – Zapraszamy do zgłaszania dzieci do udziału w turnusie sportowo-żeglarskim

Zapraszamy wszystkie dzieci będące uczestnikami projektu do…

06.03.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji radiowej (1)

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została…

03.03.2020 – Zaproszenie do wysłuchania cyklu audycji na temat migracji

Uprzejmie informujemy, że od 4 marca 2020 r. rozpoczynamy emisję…

21.02.2020 – Świadczenia pomocy społecznej dla cudzoziemców

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa,…

14.02.2020 – Warunki rejestracji cudzoziemca w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

W Polsce status osoby bezrobotnej na rynku pracy określa Ustawa…