19.03.2021 – Zaproszenie nauczycieli i pracowników urzędów do udziału w szkoleniach

W ramach  projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa”, oprócz działań skierowanych bezpośrednio do cudzoziemców, realizowane są również szkolenia dla nauczycieli i pracowników urzędów i instytucji pracujących z migrantami.

Szkolenia z zakresu „Pracy z uczniem / dzieckiem cudzoziemskim”, które dedykowane są dla nauczycieli jest pogłębienie kompetencji międzykulturowych kadry pedagogicznej szkół oraz poprawa relacji między uczniami cudzoziemskimi, nauczycielami, rodzicami i dziećmi polskimi. Zapraszamy do udziału w szkoleniu w szczególności osoby, które w swojej pracy dydaktycznej mają kontakt z uczniami pochodzącymi z innych krajów. Zgłoszenie do udziału można przesłać wypełniając formularz online znajdujący się pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ARqk9o8w00qAS9DxT90EOW8KqG74CyhEnRGgMUfHfTdUQTNJRUxWOUFWVEoxUzdQMFRYVFRFU09ENy4u

Do pracowników urzędów z kolei skierowane są szkolenia dotyczące „Pracy z klientem cudzoziemskim”. Ich celem jest poprawa jakości obsługi cudzoziemców w urzędach oraz sprawne i ekonomiczne działanie na rzecz ich integracji. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na ugruntowanie i aktualizację wiedzy na temat przepisów regulujących prawa i obowiązki cudzoziemców oraz zasad pracy z osobami z innych krajów i kręgów kulturowych. Zgłoszenie do udziału można przesłać wypełniając formularz online znajdujący się pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ARqk9o8w00qAS9DxT90EOW8KqG74CyhEnRGgMUfHfTdUQ1RMWFg4UEhBWDhXM0s2NkVCWk1IRk5NTi4u

Najbliższa edycja szkoleń zaplanowana jest w kwietniu 2021 r. w trybie zdalnym. Zajęcia zostaną zrealizowane za  pośrednictwem platformy MS Teams.

Więcej informacji znajduje się na stronie: