26.10.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji (nr 17) – rozmowa na temat migracji z P. Agnieszką Kosowicz

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 21.10.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”.

Migracje są tak stare jak ludzkość, są doświadczeniem ludzi od zarania dziejów. Również Polska na przestrzenie lat miała wiele doświadczeń zarówno jako kraj przyjmujący migrantów, ale także kraj, z którego wiele osób wyjeżdżało w różne części świata.

W ostatniej audycji ten temat przybliży P. Agnieszką Kosowicz – założycielką i prezeską Polskiego Forum Migracyjnego, fundacji której celem jest dialog i budowanie porozumienia pomiędzy osobami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych.

Zapraszamy do wysłuchania audycji: