14.03.2020 – Zapraszamy do zgłaszania dzieci do udziału w turnusie sportowo-żeglarskim

Zapraszamy wszystkie dzieci będące uczestnikami projektu do udziału w turnusie integracyjnym w Krynicy-Morskiej Piaskach. W turnusie przewidziano miejsca dla 90 dzieci cudzoziemskie wraz z dziećmi polskimi w wieku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (od 7 do 16 lat).

 Terminy turnusów:

  • 11-21.08.2020 (45 osób)
  • 21-31.08.2020 (45 osób)

W programie turnusu znajdują się m.in.:

  • rozegranie turnieju sportowego,
  • wycieczki turystyczne piesze i rowerowe,
  • jedna całodniowa wycieczka krajoznawczo-turystyczna,
  • ogniska, zabawy taneczne, gry i zabawy integracyjne,
  • zajęcia sportowe (m.in. na jachcie kabinowym, deskach SUP, zajęcia na motorówce i skuterach wodnych)
  • zajęcia rekreacyjne (gry i zabawy survivalowe w terenie, pogadanki historyczne, gry i zabawy z elementami j. migowego, j. polskiego i ukraińskiego),
  • zajęć techniczno-praktycznych (m.in. warsztaty wytwarzania mydełek, lepienia z gliny),
  • warsztaty kulinarne.

Szczegółowy program turnusu dostępny jest w Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu.

W ramach turnusów zapewniamy noclegi, wyżywienie (4 posiłki dziennie), opiekę wychowawców, transport oraz realizację zajęć i animacji znajdujących się w programu turnusu.

W celu wzięcia udziału w turnusie należy zgłosić chęć uczestnictwa w Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu oraz wypełnić stosowne dokumenty.

W celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku Państwa dzieci do zapisania dziecka na turnus niezbędne będzie podanie numeru PESEL lub dostarczenie przed wyjazdem potwierdzenia objęcia dzieckiem ubezpieczeniem zdrowotnym.