09.11.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji (nr 18) – druga cześć rozmowy z P. Agnieszką Kosowicz

Zapraszamy do wysłuchania ostatniej z cyklu audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 04.11.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”.

W audycji można wysłuchać drugiej części rozmowy z  P. Agnieszką Kosowicz – założycielką i prezeską Polskiego Forum Migracyjnego. Rozmowa dotyczy sytuacji migrantów w czasie pandemii koronawirusa a także  trudności, z jakimi spotykają się cudzoziemcy na polskim rynku pracy.

Mamy nadzieję, że zaprezentowany cykl audycji przybliżył słuchaczom sytuację migrantów przebywających w Polsce i pozwolił na lepsze zrozumienie ich położenia i trudności, z jakimi spotykają się opuszczając kraj pochodzenia. Wszystkie audycie z cyklu można znaleźć na naszej stronie w zakładce „aktualności”.

Zapraszamy do wysłuchania ostatniej audycji: