07.11.2019 – Jak można uzyskać numer PESEL ?

Każdy cudzoziemiec otrzyma automatycznie numer PESEL jeśli zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Jeśli natomiast cudzoziemiec nie ma możliwości zameldowania się a chce uzyskać numer PESEL wówczas musi złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.

W tym celu należy wypełnić wniosek i przygotować dokument potwierdzający tożsamość oraz inne dane podane we wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie:

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Wniosek+o+nadanie+numeru+PESEL.pdf/9c6d4f27-ad28-4b2d-b00a-90bffa3b163d

lub w Urzędzie Gminy.

Wniosek należy złożyć:

  • w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania (lub tam, gdzie planujesz się zameldować),
  • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba pracodawcy wnioskodawcy, w przypadku osób które nie mogą się zameldować,
  • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) — jeśli osoba składająca wniosek nie pracuje albo pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Nadanie numeru PESEL odbywa się bez żadnych opłat.