07.08.2020 – Zaproszenie do wysłuchania  audycji (nr 11) na temat migracji oraz działania Punktu informacyjnego dla migrantów w Poznaniu

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 29.07.2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”.

W audycji o zjawisku migracji na przestrzeni dziejów, ale i współcześnie opowiada pani Agnieszka Mińkowska. Z audycji można dowiedzieć się skąd się biorą migracje, jak to naturalne zjawisko obecne od zarania dziejów ludzkości wpływa na życie codzienne mieszkańców Berlina (gdzie wśród mieszkańców zarejestrowanych jest ponad 180 narodowości). Pani Agnieszka Mińkowska, która migracje badała w swojej pracy naukowej na całym świecie, prawie dwa lata spędziła wraz z rodziną w Berlinie, a obecnie jest odpowiedzialna za Punkt Pomocy Migrantom w Poznaniu.

Zapraszamy do wysłuchania audycji: