27.11.2020 – Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla kadry pracującej z imigrantami

Zapraszamy do zapoznania się z treścią książki „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla kadry pracującej z imigrantami”,  która powstała w ramach projektu. Jednym z celów projektu jest zapewnienie kompleksowych usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie,  również poprzez propagowanie wiedzy na temat pracy z cudzoziemcami,  czego efektem jest w/w publikacja.

Zapraszamy pracowników instytucji i szkół do zapoznania się z treścią publikacji, w której znaleźć można dobre praktyki pracy z cudzoziemcami, ale też wszystkie osoby zainteresowane tematem różnic kulturowych.