08.10.2019 – Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

W ramach projektu od października 2019 r. rozpoczynamy realizację kursów języka polskiego. Uczestnicy na cyklicznie realizowanych zajęciach będą mieć możliwość poprawienia umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w sytuacjach życia codziennego i pracy a także poznania  historii i kultury naszego kraju.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie zapraszamy do:

CENTRUM POMOCY MIGRANTOM

Stawiszyńska 20, 62-800 Kalisz

tel.: +48 572 571 182, +48 572 571 183