Дитина іноземців, що народилася в Польщі — як легалізувати її перебування та отримати свідоцтво про народження

Легалізація перебування дитини, що народилася в Польщі

Якщо дитина іноземця народилася на території Польщі, то після отримання для неї паспорта треба звернутися від імені дитини до воєводи з заявою про надання дозволу на тимчасове або постійне проживання.

Якщо дитина народилася впродовж строку дії національної візи або дозволу на тимчасове перебування іноземця, тоді можна скласти заяву про надання дозволу на тимчасове перебування, який видається на строк до дня, у якому закінчується строк дії національної візи або дозволу на тимчасове перебування, що вони були надані законному представнику дитини.

Якщо дитина народилася після надання іноземцю дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС, то дитина може скласти заяву про надання дозволу на постійне проживання.

Якщо дитина народилася в період дії тимчасового дозволу на перебування, що його було надано цьому іноземцеві ще до того, як він отримав дозвіл на постійне проживання або дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, тоді також можна складати заяву про надання дитині дозволу на постійне проживання.

Як отримати свідоцтво про народження дитини, що народилася в Польщі

Правила реєстрації народжень у Польщі для іноземців такі ж, як і для польських громадян. Заява про реєстрацію народження складається в органі РАГС, який міститься в міському управлінні або в управлінні ґміни за місцем народження дитини. Свідоцтво про народження оформляє керівник органу РАГС на підставі документа медичного закладу про народження дитини або народження мертвої дитини, а також заяви про реєстрацію народження або електронної заяви про реєстрацію народження.

Заяву про реєстрацію народження дитини треба скласти впродовж 21 дня із дня оформлення документа медичного закладу про народження, а в разі народження мертвої дитини — не пізніше 3 днів із дня оформлення документа медичного закладу про народження мертвої дитини.

Якщо заяву про народження не було складено в зазначений вище строк, керівник органу РАГС оформляє свідоцтво про народження самостійно, на підставі документа медичного закладу про народження дитини або народження мертвої дитини, з припискою про те, що воно було оформлено за ініціативою органа РАГС, а також інформує батьків дитини про його оформлення.

Правовий статус іноземця після шлюбу або розлучення з громадянином Польщі

На якій підставі іноземець може перебувати в Польщі після вступу в шлюб із громадянином Польщі?

Якщо іноземець вступив у визнаний польським законодавством шлюб із громадянином Польщі, йому надається, за його заявою, право тимчасового перебування члена сім’ї громадянина Польщі.

Якщо іноземець перебуває в такому шлюбі з громадянином Польщі не менше 3 років, він може звернутися із заявою про надання йому дозволу на постійне проживання, якщо в період перед складанням такої заяви він постійно перебував на території Республіки Польща протягом не менше 2 років. Дозвіл на постійне проживання надається на невизначений термін. Дозволи видає воєвода за місцем проживання.

Однак треба мати на увазі, що дозвіл на постійне проживання може бути скасований, якщо іноземець розлучиться протягом 2 років із дня, коли йому було надано такий дозвіл. Однак мова тут йде про отримання рішення про розлучення, що вступило в законну силу, протягом 2 років після надання дозволу на постійне проживання. Лише тільки порушення справи про розлучення не підпадає під цей критерій.

На якій підставі іноземець може перебувати в Польщі після розлучення з громадянином Польщі?

Дозвіл на тимчасове перебування члена сім’ї громадянина Республіки Польща надається іноземцеві, якщо він залишається у визнаному законодавством Республіки Польща шлюбі з громадянином Республіки Польща. Іноземцеві, який має дозвіл на тимчасове перебування члена сім’ї громадянина Республіки Польща, надається черговий дозвіл у разі розлучення або сепарації іноземця, якщо він має для цього вагомі підстави. Іноземець у заяві мусить довести наявність таких вагомих підстав, як-от, наприклад, спільна дитина від цього шлюбу, що проживає в Польщі. Дозвіл на тимчасове перебування надається один раз на строк не довший ніж 3 роки. Іншим способом легалізації перебування на території Республіки Польща є, наприклад, складання заяви про надання дозволу на тимчасове перебування у зв’язку з роботою, веденням бізнесу, вступом або продовженням навчання у вищому навчальному закладі.

Чи іноземець може придбати у власність нерухомість, що розташована в Польщі?

Так. Але з деякими застереженнями. Треба розрізняти придбання нерухомості (незабудованої ділянки або ділянки, на якій збудовано, зокрема, односімейний будинок) та придбання відокремленого житлового приміщення (наприклад, у багатоквартирному будинку або кам’яниці). Іноземець, що набуває нерухомість у Польщі, повинен отримати дозвіл, який у вигляді адміністративного рішення видає компетентний міністр внутрішніх справ. Однак цей обов’язок не поширюється на придбання відокремленого житлового приміщення, тобто вищезазначеного придбання квартири в багатоквартирному будинку або кам’яниці. У цьому випадку іноземець може вільно придбати відокремлене приміщення. Дозвіл також не буде потрібний у разі придбання гаража або частки в гаражі, якщо це пов’язано із задоволенням житлових потреб покупця або власника нерухомості або квартири.

Дозвіл не потрібен, зокрема, у разі купівлі нерухомості іноземцем, який проживає в Польщі щонайменше 5 років із моменту надання йому дозволу на постійне проживання або дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу або іноземцем, який перебуває в шлюбі з польським громадянином та проживає в Польщі щонайменше 2 роки з моменту надання йому дозволу на постійне проживання або дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу, яка в результаті придбання становитиме спільну сумісну власність подружжя. Дозвіл не потрібен, крім того, у разі придбання іноземцем нерухомості, що має право на спадщину за законом згідно з польським законодавством, після смерті продавця нерухомості, а продавець нерухомості є її власником або безстроковим користувачем щонайменше 5 років.

Що таке Карта Поляка?

Карта Поляка є документом, що підтверджує належність до польського народу та засвідчує, що її власник має пов’язані з нею певні права. Однак треба мати на увазі, що надання Карти Поляка не означає набуття польського громадянства. Карта Поляка не є документом, що дає право на перетин кордону або на тимчасове або постійне перебування в Польщі.

Хто видає Карту Поляка?

Компетентним органом у справі надання Карти Поляка або продовження терміну її дії є консул за місцем проживання заявника, наприклад, якщо претендентом на отримання Карти Поляка є громадянин України, компетентним органом, що видає Карту Поляка, є консул Республіки Польща в Україні. У виняткових випадках, зважаючи на необхідність забезпечення швидкого та безперешкодного доступу осіб, що зацікавлені в отриманні Карти Поляка, Рада Міністрів через ухвалення постанови може призначити воєводу, як орган, компетентний у сфері прийняття заяв про надання або продовження строку дії Карти Поляка та прийняття рішення в цих питаннях, а також визначити державу походження осіб, які можуть скористатися цим правом. Однак, як правило, компетентним органом, є консул.

Які права надає Карта Поляка?

Іноземець, що має Карту Поляка, має такі права:

 • право працювати без дозволу на роботу,
 • право відкривати та здійснювати підприємницьку діяльність нарівні з польськими громадянами,
 • право на грошову допомогу на часткове покриття коштів переїзду та поточного утримання в Польщі, у разі подання заяви про надання дозволу на постійне перебування в Польщі,
 • переважне право в разі подачі заяви про фінансову допомогу, призначену на підтримку поляків за кордоном,
 • звільнення від сплати консульського збору за прийняття та розгляд заяви про видавання національної візи з метою користування правами, що випливають із володіння Картою Поляка,
 • звільнення від сплати консульського збору за прийняття заяви та обробку документації в справі надання польського громадянства,
 • право на безоплатну лікарську допомогу в надзвичайних ситуаціях, хіба що міжнародна угода, стороною якої є Республіка Польща, передбачає більш вигідні умови,
 • право на навчання в Польщі, навчання в аспірантурі та отримання інших форм додаткової освіти, участі в науково-дослідній роботі відповідно до закону «Про вищу освіту» та закону «Про систему освіти»,
 • право на знижку 37% на проїзд у регіональних, швидких і швидкісних потягах на підставі одноразових квитків,
 • право на безплатне відвідування державних музеїв,
 • право на допомогу консула, у межах його компетенції та із застосуванням та дотриманням звичаїв та норм міжнародного права, у ситуаціях, що загрожують життю або безпеці.

Хто може отримати Карту Поляка?

Карта Поляка може бути надана особі, яка заявляє про належність до польського народу та задовольняє такі умови:

 • доведе свою належність до польського народу через, принаймні, базові знання польської мови, яку вважає рідною мовою, а також знає та дотримується польських традицій і звичаїв,
 • у присутності консула Республіки Польща складе письмову декларацію про належність до польського народу;
 • доведе, що є поляком за національністю або, принаймні, один із її батьків, бабуся чи дідусь, або ж обидвоє прабабуся та прадідусь були поляками за національністю,
 • напише заяву, що вона або її старші родичі висхідної лінії не репатріювалися ані не були репатріовані з території Республіки Польщі або Польської Народної Республіки на основі репатріаційних угод, що їх укладено в 1944–1957 рр. Республікою Польща чи Польською Народною Республікою з Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою, Українською Радянською Соціалістичною Республікою, Литовською Радянською Соціалістичною Республікою та Союзом Радянських Соціалістичних Республік, до будь-якої з держав, що є стороною цих угод.

Карту Поляка не може отримати особа, яка в момент подання заяви, або надання Карти Поляка мала польське громадянство або мала дозвіл на постійне проживання на території Республіки Польща.

Як неповнолітня дитина іноземця може отримати Карту Поляка?

            Неповнолітнім не надаються Карти Поляка автоматично після їхнього отримання батьками. Неповнолітній іноземний громадянин може отримати Карту Поляка на основі заяви, що її подають батьки, якщо обоє батьків мають Карту Поляка, або якщо один із батьків має Карту Поляка за умовою надання згоди другим із батьків, що він її складає в присутності консула. Неповнолітньому, якому виповнилося 16 років, Карта Поляка може бути надана тільки за його згодою.

и повинен / повинна я зареєструватися в Польщі?

Так. У Польщі існує обов’язок реєстрації як для польських громадян, так і для іноземців. Іноземець, який не є, зокрема, громадянином держави-члена Європейського Союзу, але знаходиться на території Республіки Польща, зобов’язаний зареєструватися за місцем постійного або тимчасового проживання не пізніше четвертого дня з дня прибуття в це місце. Іноземець реєструється на тимчасове або постійне перебування у відповідному органі гміни/міста за місцем перебування нерухомості, в якій він проживає. Для реєстрації необхідно заповнити форму повідомлення про перебування, яку ви можете завантажити в управлінні міста / гміни та надати договір оренди квартири, паспорт, візу або інший документ перебування.

Чи завжди необхідна згода власника квартири на реєстрацію?

Ні. Якщо у іноземця є договір оренди на квартиру, яку він знімає, він може зареєструватися без участі власника квартири у відповідному управлінні гміни / міста за місцем знаходження нерухомості. У цьому випадку згода власника на реєстрацію не має значення, оскільки іноземець керується законним правом на квартиру, тобто договором оренди, цього достатньо для реєстрації.

Чи можу я пересуватися Шенгенською зоною на підставі карти постійного перебування?

Так. Однак слід пам’ятати, що як карта постійного, так і тимчасового перебування, видана в Польщі, дає іноземцю право в’їзду в країни Шенгенської зони і залишатися там протягом 3 місяців в період наступних 180 днів в туристичних цілях. Подорожуючи Шенгенською зоною завжди майте при собі дійсну карту побиту, паспорт та медичну страховку. Карта постійного або тимчасового перебування, видана в Польщі, не дає право іноземцеві, який не походить з Європейського Союзу, працювати за межами Польщі.

У чому різниця між дозволом на постійне перебування і дозволом на перебування довгострокового резидента?

Ці два дозволи відрізняються лише підставою видання. Дозвіл на постійне перебування отримують іноземці, які доводять родинні зв’язки з Польщею, наприклад, мають польське походження або дружину/чоловіка поляка. Решта іноземців можуть подати заяву на отримання дозволу на перебування довгострокового резидента, який видається іноземцям, які проживають у Польщі, з причин, пов’язаних з роботою, тобто з метою виконання роботи. Карта довгострокового резидента ЄС видається на 5 років, карта постійного перебування на 10 років.

 Чи потрібно мені подавати наступну заяву на видачу дозволу на перебування довгострокового резидента після закінчення терміну дії карти довгострокового резидента ЄС?

Ні. Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС видається на невизначений термін. Так само як і карта постійного перебування. Обидва дозволи видаються на невизначений термін. Однак, карта резидента видається на термін дії 5 років, картка постійного перебування на термін 10 років. Перед закінченням цього терміну слід подати заяву на видачу нової карти довгострокового резидента / постійного перебування, а не нову заяву на видачу дозволу на перебування.

Якщо я провчився в Польщі протягом 5 років, чи можу я подати заяву на видачу дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС?

Ні. Період навчання в Польщі зараховується тільки на половину. Тому п’ятирічний період навчання включається в період, необхідний для видачі дозволу на перебування довгострокового резидента, у вимірі 2,5 року. Таким чином, основна умова 5-річного перебування в Польщі не буде виконана.

У мене закінчився строк дії карти перебування, але я маю біометричний паспорт і я можу скористатися перебуванням на основі безвізового режиму. Чи я мушу виїхати з Польщі, а потім повернутися, щоби скористатися правом перебування в межах безвізового режиму?

Ні. Щоби скористатися правом перебування в Польщі в межах безвізового режиму, не треба виїжджати, а потім повертатися до Польщі. Перебування на основі безвізового режиму розпочинається наступного дня після закінчення строку дії карти перебування. На території Республіки Польща можна перебувати протягом 90 днів у 180-денний період.

Чи на основі безвізового режиму я можу подорожувати всією шенгенської сферою?

Так. Безвізовий режим дозволяє іноземцю подорожувати не тільки до Польщі, але до всіх країн, що входять у шенгенську зону. У такому разі застосовується принцип сумарного перебування в шенгенській зоні на підставі безвізового режиму протягом 90 днів у 180-денний період.

Я маю в паспорті печатку, що підтверджує подачу заяви про надання дозволу на проживання. Чи я можу на основі такої печатки покинути територію Польщі та повернутися до своєї країни?

Так. Печатка воєводи дозволяє покинути територію Республіки Польща та в’їхати до країни походження іноземця, але тільки якщо країна, громадянином якої є іноземець, має спільний кордон із Польщею або з нею є пряме авіасполучення з Польщі. Однак на основі печатки в паспорті іноземець не може повернутися до Польщі. Повернутися на територію Республіки Польща можна лише на основі візи або права на безвізовий в’їзд.

Чи можна на основі печатки в паспорті, що підтверджує подачу заяви про надання дозволу на проживання, подорожувати шенгенською зоною?

Ні. Печатка в паспорті не надає права подорожувати шенгенською зоною. Печатка воєводи в паспорті лише підтверджує, що заяву про надання дозволу на проживання (тимчасове, постійне або довгострокового резидента ЄС) було подано до відповідного органу та що вона не містить формальних невідповідностей, а іноземець може легально перебувати в Польщі до моменту завершення розгляду заяви.

Я вже маю позитивне рішення про надання дозволу на перебування. Чи я можу подорожувати на його основі?

Ні. Таке рішення не є документом, що надає право виїзду за кордон. Для перетинання кордону потрібні карта перебування або паспорт. На основі позитивного рішення можна лише залишити територію Республіки Польща, щоби виїхати до країни, громадянином якої є іноземець, за умови, якщо ця країна має спільний кордон із Польщею або з нею є пряме авіасполучення. Однак, щоби повернутися до Польщі, треба мати візу або право безвізового в’їзду.

Чим відрізняється трудовий договір від договору доручення?

Трудовий договір надає працівникові низку прав, яких роботодавець не може його позбавити. Зокрема, це такі права як право на оплачувану відпустку або оплачуваний лікарняний. Розірвання трудового договору пов’язано з необхідністю дотримання певних строків повідомлення про розірвання договору, що дає працівникові, наприклад, час знайти иншу роботу. Отож, якщо працівник пропрацював у даного роботодавця менше 6 місяців, строк попередження про розірвання договору становить 2 тижні, якщо принаймні 6 місяців, строк попередження становить один місяць. А якщо працівник пропрацював принаймні 3 роки, строк попередження становитиме 3 місяці. Трудове законодавство також передбачає, що загальний строк працевлаштування за строковими трудовими договорами, що їх укладено між тим самим працівником і роботодавцем, не може перевищувати 33 місяці, а загальна кількість таких договорів не може перевищувати трьох. У разі перевищення загального строку дії строкового договору або укладення наступного, четвертого строкового договору, такий договір вважається укладеним на невизначений строк, що пов’язано з більш широким правовим захистом працівника.

Правове положення працівника, працевлаштованого за трудовим договором, набагато вигідніше, ніж працівника, працевлаштованого за договором доручення. Працівник, працевлаштований за договором доручення, не має наведених вище прав. Договір доручення регулюється иншими положеннями законодавства, а саме такими, що передбачені в Цивільному Кодексі, які, як правило, не передбачають будь-яких вимог, що стосуються попередження про розірвання договору або оплачуваних відпусток. Договір доручення можна укласти на будь-який строк і без обмежень продовжувати.

Особи, працевлаштовані за договором доручення, стандартно мають обов’язкове медичне страхування, що дозволяє їм користуватися послугами державних закладів медичної допомоги. Є також можливість платити внески на страхування на випадок хвороби, яке є добровільним. Якщо особа, працевлаштована за договором доручення, скористається страхуванням на випадок хвороби, вона матиме право на оплачуваний лікарняний (але лише після 90-денного періоду постійної сплати внесків на страхування на випадок хвороби). Щоби скористатися добровільним страхуванням на випадок хвороби, треба повідомити про це роботодавця перед підписанням договору або під час його дії. Страховий внесок на страхування на випадок хвороби віднімається зі щомісячної заробітної плати і становить 2,45 % від заробітної плати.

Я змінила прізвище, чи у зв’язку з цим мені доведеться замінити карту перебування?

Так. Карта перебування є документом, що засвідчує особу іноземця під час його перебування на території Республіки Польща, і дає йому право, разом із проїзним документом, багаторазово перетинати кордон без необхідности отримання візи. Отже, усі дані, які містяться на карті перебування, повинні бути актуальними, а зміна даних пов’язана з необхідністю заміни карти перебування. У цьому документі містяться, зокрема, такі дані, як ім’я (імена) і прізвище іноземця. Тому зміна прізвища іноземця пов’язана з обов’язком заміни карти перебування на документ, у якому міститиметься актуальне прізвище його власника.

Заяву про заміну карти перебування треба подати протягом 14 днів після виникнення передумов для її заміни, тобто, у цьому випадку, з моменту зміни прізвища, що, як правило, має місце в момент укладення шлюбу.

Карту перебування замінює або відмовляє в її заміні воєвода за місцем перебування іноземця. Карту перебування у випадку іноземця, якому було надано дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань, замінює або відмовляє в її заміні комендант відділу Прикордонної служби або комендант представництва Прикордонної охорони за місцем перебування іноземця.

Я перебуваю в Польщі на підставі карти перебування у зв’язку з роботою, яку я тільки-но втратив. Чи я мушу повідомити про це воєводу?

Так. Іноземець, який перебуває на території Республіки Польща на підставі дозволу на тимчасове перебування й роботу, зобов’язаний повідомляти в письмовій формі воєводу, який видав такий дозвіл, протягом 15 робочих днів про втрату роботи в будь-якого роботодавця, що його вказано в такому дозволі.

Якщо іноземець виконає цей обов’язок, він може легально перебувати на території Польщі протягом 30 днів, рахуючи з дня втрати роботи в роботодавця, що його вказано в дозволі. У цей період треба подати нову заяву про видання карти перебування відповідно до мети перебування в Польщі, наприклад, пов’язаної з виконанням роботи або возз’єднанням родини. Після подання заяви іноземець може легально перебувати в Польщі до моменту прийняття остаточного рішення щодо видання карти перебування.

Якщо іноземець не повідомить про втрату роботи в зазначений вище термін, воєвода скасує дозвіл на тимчасове перебування.

Коли можна отримати карту довгострокового резидента ЄС?

Іноземець, який перебуває в Польщі, може подати заяву про видання карти довгострокового резидента ЄС, якщо виконає одночасно такі умови:

 1. легально та безперервно перебуває в Польщі не менше 5 років,
 2. має джерело стабільного й регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на утримання себе та членів сім’ї, які перебувають на його утриманні,
 3. має медичне страхування,
 4. має підтвердження знання польської мови.

Знання польської мови підтверджується одним із трьох документів:

 1. сертифікат знання польської мови на рівні B1,
 2. свідоцтво про закінчення початкової, середньої або вищої школи з польською мовою навчання,
 3. свідоцтво про закінчення школи або ВНЗ із польською мовою навчання за кордоном.