13.11.2019 – Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę?

Cudzoziemiec nie będący obywatelem UE może pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość pracy w Polsce, jeżeli m.in.: posiada status uchodźcy nadany w Polsce, otrzymał ochronę uzupełniającą w Polsce, posiada zezwolenie na pobyt stały, posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, … Czytaj dalej 13.11.2019 – Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę?