FAQ

Czy cudzoziemiec może nabyć na własność nieruchomość położoną w Polsce?  Tak. Choć wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Należy rozróżnić nabycie nieruchomości (gruntu niezabudowanego lub gruntu zabudowanego m.in. domem jednorodzinnym) od nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego (np. w bloku lub kamienicy). Zasadą jest, że cudzoziemiec nabywający nieruchomość w Polsce musi otrzymać zezwolenie, które wydawane jest w … Czytaj dalej FAQ