18.03.2020 – Praca na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Podstawą legalnej pracy w Polsce jest posiadanie przez cudzoziemca: dokumentów pobytowych, z którymi wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt), dokumentów dopuszczających do polskiego rynku pracy lub zwolnienie z wymogu posiadania w/w zezwoleń). O tym w jakich przypadkach cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskania dokumentów zezwalających na … Czytaj dalej 18.03.2020 – Praca na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi