10.09.2020 – Relacja ze spotkania z pracodawcami realizowanego w dniu 04.09.2020

W dniu 04.09.2020 r. w Kaliszu odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne dla pracodawców zatrudniających oraz zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców oraz dla migrantów już pracujących w Polsce.

W trakcie spotkania przedstawiciele Straży Granicznej przybliżyli tematy kontroli legalności zatrudnienia oraz zasady wjazdu oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego oraz wiz a także wjazdu w ramach ruchu tranzytowego.

Uczestnicy mogli także zapoznać się z zasadami wydawania pozwoleń na pracę sezonową oraz na pracę na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Tematy te przybliżyła przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Natomiast przedstawiciel Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu przybliżył procedury legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemca na terenie RP w czasie epidemii COVID-19.

Uczestnicy spotkania mieli także czas na wymianę doświadczeń i dyskusję.