01.09.2020 – Różnice kulturowe: orientacja długoterminowa

Holenderski socjolog Geert Hofstede oprócz różnic kulturowych w wymiarach:

  • dystans władzy,
  • indywidualizm – kolektywizm,
  • męskość – kobiecość,
  • unikanie niepewności

wyróżnił także różnice między społeczeństwami w wymiarze

  • orientacja długoterminowa – orientacja krótkoterminowa.

Każde społeczeństwo zachowuje więź z przeszłością, jednocześnie planując obecne i przyszłe wyzwania. To co różnicuje społeczeństwo to właśnie sposób patrzenia w przyszłość. Społeczeństwa o orientacji długoterminowej są zwykle bardzo praktyczne, inwestują w nowoczesne technologie, przygotowując się na przyszłość. Wskaźnik orientacji długoterminowej związany jest też z myśleniem strategicznym i takimi cechami, które przynoszą korzyści w przyszłości jak np. upór czy oszczędność. Orientacja długoterminowa jest skoncentrowana na wartościach mających związek z przyszłymi nagrodami – w takich społeczeństwach ceni się wytrwałość i zdolność do przystosowywania się do nowych sytuacji.

Przeciwieństwem są społeczeństwa z orientacją krótkoterminową, które skupiają się bardziej na przeszłości i teraźniejszości oraz uznają je za ważniejsze niż przyszłość. Społeczeństwa te są bardziej zakorzenione w tradycji. W takich krajach ceni się tradycję, obecną hierarchię społeczną i wypełnianie zobowiązań społecznych. Zaspokojenie aktualnych potrzeb jest ważniejsze niż osiągnięcie satysfakcjonujących wyników w dalszej przyszłości.

 

Osoby z kultur o orientacji długoterminowej będą częściej ustalać cele na kolejne lata. W kulturach o orientacji krótkoterminowej przyszłość i teraźniejszość opierają się na przeszłości a to czego nie zrobiono dzisiaj można zrobić jutro.

 

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę społeczeństw o orientacji długo i krótkoterminowej.

Orientacja długoterminowa Orientacja krótkoterminowa
Zapobiegliwość i oszczędność Duży nacisk społeczny na konsumpcję
Wytrwałość i systematyczne wysiłki w celu stopniowego osiągania rezultatów Wysiłki powinny przynosić szybkie efekty
Poczucie wstydu Dbałość o zachowanie twarzy
W biznesie ważne są zyski w przyszłości W biznesie ważne są zyski w najbliższym czasie
Wysoka stopa oszczędności, duże środki na inwestycje Niska stopa oszczędności, brak pieniędzy na inwestycje

 

Wskaźnik orientacji długoterminowej podaje się w skali od 1 do 120. Im wyższa wartość tym społeczeństwo bardziej zorientowane długoterminowo.

 

Kraje o najwyższym wskaźniku to np. Tajwan (87), Japonia (88), Chiny (87), Ukraina (86), Niemcy (83), Hongkong (61). Kraje o najniższym wskaźniku to np. kraje Ameryki Południowej, jak Wenezuela (16), Urugwaj (26) a także Stany Zjednoczone (26) czy Kanada (36).

Polska ma niską ocenę – 38 w tym wymiarze, co zalicza ją do społeczeństw o orientacji krótkoterminowej i wskazuje na szacunek dla tradycji, stosunkowo niewielką skłonność do oszczędzania na przyszłość i skupienie się na osiągnięciu szybkich rezultatów.

 

Polska ze wskaźnikiem 32 jest raczej krajem o orientacji krótkoterminowej.

 

Bibliografia do cyklu artykułów dotyczących różnic kulturowych:

„Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla osób pracujących z imigrantami”, red. M. Budyta-Budzyńska, Caritas Polska, Warszawa 2020

Skrypt na szkolenie „Praca z klientem cudzoziemskim”, A. Kosowicz, Caritas Polska, Warszawa 2020

„Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla osób pracujących z imigrantami”, red. M. Nowicka, Warszawa, Caritas Polska, Warszawa 2020

„Międzykulturowość w szkole, Poradnik dla nauczycieli i specjalistów”, Red. Kinga Białek, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015

„Kultury i organizacje”, G. Hofstede, G. J Hofstede, M. Minkov, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

Encyklopedia Zarządzania: https://mfiles.pl

https://mfiles.pl/pl/index.php/R%C3%B3%C5%BCnice_kulturowe

https://mfiles.pl/pl/index.php/Badanie_Geerta_Hofstede

https://www.helixpoland.com.pl/roznice-kulturowe-wg-geerta-hofstede/

https://www.hofstede-insights.com/